English (United Kingdom)Nederlands - nl-NL
Zonderland

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: de gebruiker van deze algemene leveringsvoorwaarden; te weten: Zonderland Machinehandel, Hollandiastraat 1; 8517 HC Scharsterbrug; koper: de wederpartij van gebruiker, handelend ter uitoefening van beroep of bedrijf; overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en koper; De bepalingen van deze...

lees meer